Müdürün Mesajı

  • MÜDÜRÜN MESAJI

Sevgili Gençler, Değerli Öğrencilerimiz;

Tüm Dünyada ve ülkemizde sağlık hizmeti sektörü giderek büyümekte ve gelişmektedir. Sağlık sektöründeki büyüme ve gelişme aynı zamanda profesyonelleşmeyi gerektirmektedir.

Sağlık kuruluşlarında ihtiyaç duyulan teknik sağlık personelinin yetiştirilmesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları büyük önem arz etmektedir.

Bununla birlikte; bilindiği üzere ülkelerin gelişimini etkileyen unsurların başında eğitimli insan gücü gelir ve bu ancak iyi planlanmış bir eğitimle mümkün olabilir. Günümüzde hızla değişen rekabet koşulları, nitelikli iş gücüne olan gereksinimi her geçen gün artırmaktadır. Eğitimlerini tamamlayarak sağlık sektöründe çalışma hayatına atılacak mezunlarımızı iş yaşamının gerekleri ve çağın koşullarına uygun donanımla mezun edebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun bilimsel ve kültürel bakış açısı; geçmişten geleceğe ve yerelden küreseledir. Yüksekokulun tüm akademik faaliyetlerinde; geçmişe dayanarak geleceğe yönelen, ulusal değerleri evrensel değerlerle bütünleştiren bir anlayış egemendir.

Meslek Yüksekokulumuz; bilimsel ve kültürel değişimleri aktif olarak destekler. Program dersleri ulusal-uluslararası talep ve fırsatlara odaklıdır. Kaliteli ve güncel önlisans programları, bu programlardaki uygulama ağırlıklı dersleriyle bağımsız ve analitik düşünceli bireyler yetiştirir.

Gayemiz; yeniliklere açık, özgüveni yüksek, üretken, cesaretli, rekabetten çekinmeyen, edindiği bilgiyi topluma aktaran, sorumluluk üstlenen ve sorunların çözümü için projeler üreten ve uygulamaya geçirmek için aktif tutum sergileyen ve farkındalık yaratabilen gençlerin ülkemize ve uluslararası arenaya kazandırılmasıdır.

Hedeflerin, isteklerin, amaç edinilebilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için süreci sizinle birlikte yaşamak istiyoruz. Bizimle yürümek istiyorsanız sizleri aramıza katılmaya davet ediyoruz.


Öğr. Gör. Mesut ARDIÇ

Müdür

Gaziosmanpaşa Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi No:26 Erbaa-Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.