Misyon ve Vizyon

VİZYON
Evrensel bilim ilkeleri ışığında katılımcılığı esas alan; sağlık sektörüne işgücü kazandırmak amacıyla gerekli ortamı sağlamak, eğitim, öğretim ve toplumsal hizmetlerle ilgili etkinlikleri evrensel standartlarda yürütmektir. Değişimi esas alan ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen eğitim kurumları arasında yer almaktır. 
MİSYON 
Ülkemizin ekonomik gelişmesine paralel olarak hızla gelişen ve önemi artan insan sağlığının ve sağlık sektöründeki paydaşlarımızın gereksinmelerini dikkate alarak eğitim- öğretim hizmeti sunmak, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, topluma ve insanlığa hizmet etmektir. Ülkesine karşı görev ve sorumluluk bilincine sahip, ulusal ve uluslararası sağlık standartlarında hizmet verebilecek, çağdaş, akılcı, takım çalışmasına yatkın, bilgili ve becerikli mezunlar yetiştirmektir. 
Gaziosmanpaşa Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi No:26 Erbaa-Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.
login